Eko logá

Eko logá majú za úlohu upovedomiť spotrebiteľov, že producent potraviny postupoval podľa tých najprísnejších oficiálnych ekologických pravidiel.

Môžete sa stretnúť s týmito eko logami:


Ekologické poľnohospodárstvo

Všetky predbalené biopotraviny sa od júla 2010 musia označovať ekologickým logom EÚ. To zabezpečuje spotrebiteľskú dôveru ohľadne pôvodu a vlastností potravín a nápojov a jeho prítomnosť na akomkoľvek produkte zabezpečuje dodržanie európskeho Nariadenia o ekologickom poľnohospodárstve.

 

Bioprodukt

Slovenské logo pre označenie rastlinných a živočíšnych produktov pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva (bioprodukty – zelenina, ovocie, vajcia, obielie... a biopotraviny – chlieb, cestoviny, maslo...). Označenie EKO poľnohospodárstvo kontroluje spoločnosť Naturalis SK, ktorá je aj certifikačným orgánom.

Produkt ekologického zemědělství

Ekologické výrobky vyrobené a dovezené z Českej republiky sú označené týmto eko logom. Všetky takéto výrobky sú bez použitia umelých hnojív, pesticídov a s citlivým prístupom k zvieratám.


Viac

Viac informácií o eko logách a značkách nájdete na ekoporadna.sk, naturalis.sk, ecotrend.sk a stránkach Európskej komisie ec.europa.eu/agriculture/organic