Prečo nakupovať miestne produkty?

Chutia lepšie

Plodiny z Vášho okolia a regiónu sú zberané v tej najlepšej zrelosti a dostanete sa k ním vo veľmi krátkom čase. Naopak dovážané plodiny musia byť prepravované a skladované, čo má zvyčajné veľký vplyv na kvalitu.

Čerstvejšie a prirodzenejšie

Čím je doba, behom ktorej sa potraviny z farmy dostanú na Váš stôl kratšia, tým menšia je pravdepodobnosť straty ich čerstvosti. Čerstvé potraviny strácajú najviac zo svojich nutričných hodnôt behom 48 hodín po zbere. V každých klimatických podmienkach rastie prirodzene taká strava (zelenina a ovocie), ktorá je tam žijúcim druhom (teda aj človeku) prirodzená.

Bezpečnejšie

Istotu bezpečnosti potravín nám do veľkej miery zaručuje dôvera, ktorú pociťujeme keď poznáme svojho miestneho farmára a na trhu sa mu môžeme priamo pozrieť do očí alebo sa prejsť jeho poľami, kde boli potraviny dopestované. Rodinné farmy a hospodári z Vášho regiónu nezostávajú v anonymite a berú zodpovednosť k zákazníkovi veľmi vážne.

Podporujú miestne rodiny

Miestni hospodári, ktorí predávajú svoje produkty priamo spotrebiteľom nemusia využívať prostredníkov a môžu tak za svoje výrobky dostať vyššiu cenu. To pomáha farmárskym rodinám, aby boli schopné udržovať tradície a pokračovať v obhospodarovaní svojej pôdy.

Pomáhajú vytvárať spoločenstvá

Pokiaľ nakupujete priamo z rodinnej farmy alebo od miestneho hospodára, podieľate sa na tradičnom prepojení medzi konzumentom a pestovateľom. Podporujete miestny obchod. Zoznámenie s ľuďmi, ktorí pre Vás potraviny pestujú, Vám pomáha lepšie poznať miesto, kde žijete. Miestne farmy ponúkajú miesto, kde si môžete užiť prírodu počas všetkých ročných období a kde sa môžete veľa naučiť o pestovaní a chove.

Chránia krajinu

Pokiaľ hospodári dostanú za svoje produkty primerane zaplatené od miestnych ľudí, nebudú mať potrebu predávať svoju poľnohospodársku pôdu pre stavebné a priemyselné účely.

Nepriamo vplývajú na výšku miestnych daní

Farmy prispievajú všeobecne do miestneho rozpočtu na daniach viac ako vyčerpajú na verejných službách, čo sa nedá povedať o rezidenčnej zástavbe.

Prospievajú životnému prostrediu a divokej zvery

Rodinné farmy a malí hospodári sú majstri vo využívaní pestovateľských metód šetrných k životnému prostrediu. Farmy obklopujú lúky, lesy, potoky a rybníky, to všetko poskytuje dobré životné podmienky aj pre život divokých zvierat. Doprava potravín na dlhé vzdialenosti naopak zvyšuje znečistenie vzduchu.

Vplývajú na budúcnosť života miestnej komunity

Kupovaním produktov od miestnych hospodárov pomáhate udržovať silu a charakter Vášho regiónu a miesta pre Vaše deti a vnúčatá.

Podporujú biologickú rozmanitosť

Priemyselné poľnohospodárstvo preferuje vlastnosti plodín ako schopnosť dozrieť naraz, odolnosť voči metódam zberu a balenia, schopnosť dlhodobého skladovania v regáloch. To je dôvod, prečo sa vo veľkovýrobe používa len obmedzený počet druhov plodín. Je to tiež dôvod, prečo sa naše plodiny stávajú náchylnejšie na choroby a nepriazeň počasia. 

Rodinné farmy a miestni hospodári často pestujú rôzne druhy a odrody plodín, aby si zaistili dlhšiu sezónu, lepšiu ochranu proti nepriazni počasia a tú najlepšiu chuť.

Dobrú chuť! naRinku.sk