Predaj z dvora

Predaj z dvora a bezprostredný priamy kontakt zákazníka a producenta farmárskych produktov by mal byť základom súčasného poľnohospodárstva. 

Hlavnou myšlienkou predaja z dvora je ponúkanie výrobkov malých domácich producentov v regiónoch priamo spotrebiteľom s cieľom zvýšiť dostupnosť čerstvých a lokálnych potravín. 

Zachovanie tradícií pri pestovaní, zhotovovaní potravinárskych výrobkov (špecialít, tradičných výrobkov) a receptúr pri spracovaní má obrovský význam pre jedinečnú a rozmanitú identitu slovenských regiónov.

Predaj produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu z dvora

Priamy predaj a dodávanie konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam je umožnený pri malom množstve prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov.

Prvotné produkty rastlinného pôvodu: zber divo rastúcich rastlín, húb a bobuľovitých plodín; obilniny vrátene ich sušenia; ovocie a zelenina, vrátane umývania, odstraňovania listov a triedenia; byliny – ale tiež preprava produktov do prevádzkarne, skladovanie a manipulácia na farme.

Malé množstvá prvotných produktov rastlinného pôvodu podľa Potravinového kódexu SR

Zrno obilnín 200 kg, Strukoviny 100 kg, Zrno pohánky, ciroku, prosa a láskavca 100 kg, Olejniny 100 kg, Zemiaky 2000 kg, Hlúbová zelenina 500 kg, Kapusta 2000 kg, Plodová zelenina 200 kg, Koreňová zelenina 50 kg, Listová zelenina 20 kg, Jadrové ovocie 1000 kg, Kôstkové ovocie 500 kg, Bobulové ovocie 100 kg, Orechy 100 kg, Byliny 10 kg, Čerstvé huby 20 kg

Prvotné produkty živočíšneho pôvodu: zvieratá odchované na farme; dojenie a skladovanie mlieka na farme; produkcia hospodárskych zvierat pred zabitím; lov; rybolov; manipulácia a preprava rýb; chladenie a balenie rýb do priameho obalu; produkcia a zber vajec v priestoroch výrobcu, včelárske činnosti: chov včiel, zber a balenie medu v priestoroch držiteľa včelstiev; chov, produkcia a zber slimákov, ale tiež preprava živých zvierat na trh, bitúnok a medzi farmami, a preprava, skladovanie a manipulácia. 

Pri predaji z dvora je dôležité dodržať hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu (surového kravského, ovčieho a kozieho mlieka, rýb, vajec, medu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny). 

Úprava predaja z dvora v právnych normách

Nariadenie vlády č. 359/2011, Nariadenie vlády č. 360/2011,